EUR 10.50 Bigbank subordinated bond 23-20XX

EUR 10.50 Bigbank subordinated bond 23-20XX

TINGIMUSED Info võlakirjade kohta

Võlakirja tingimused
Võlakirja nimetus
EUR 10.50 Bigbank subordinated bond 23-20XX
ISIN
EE3300003151
Nimiväärtus
EUR 100,000
Emissiooni kogumaht
EUR 7,700,000
Väljalaskekuupäev
15. märts 2023
Lunastuskuupäev
Fikseerimata
Aastane fikseeritud intressimäär
10.5%
Intressimaksete sagedus
Kvartaalne, esimene makse 15. Juuni 2023
Tagasiostuhind
Võrdne nimiväärtusega
Tingimused
Kokkuvõte riskidest

EESTI KODANIKELE Avaldus tulumaksukohustuse edasilükkamiseks

Olen tutvunud Bigbank AS Kliendiandmete töötlemise põhimõtetega ja olen teadlik isikuandmete töötlemisest Bigbank AS-s. Kontaktandmete muutumisest palun teavitage [email protected]