Vastutustundlik laenamine

Usume, et jätkusuutlikkusele pühendumine nii mõtteviisis kui ka plaanides ja tegevustes on edu alustalaks kogu ühiskonnale.

Meie eesmärk on tõsta tarbijate teadlikkust krediiditoodete olemusest ja laenuvõtmisega kaasnevatest riskidest. See aitab tarbijatel teha teadlikke ja vastutustundlikke otsuseid, mis põhinevad erinevate pakkumiste võrdlusel ning arvestavad nende isiklike eelistuste ja vajadustega.

Järgime kõiki krediidi andmisel kehtivaid reegleid, juriidilisi ja regulatiivseid nõudeid ning parimate tavade konventsioone, sealhulgas vastutustundliku laenamise põhimõtteid. Nii saame olla kindlad, et pakutav krediit vastab kliendi vajadustele.

Kiirelt kasvava ja jätkusuutliku finantssektori ehitamine

Vastutustundlik laenamine, sellest teadlikkuse tõstmine ja üldise finantshariduse parandamine on meie äritegevuse nurgakiviks ja igapäevaseks prioriteediks. Koostöös teiste Eestis tegutsevate juhtivate pankadega panustame nende eesmärkide saavutamisesse läbi töö Eesti Pangaliidu kommunikatsiooni ja finantshariduse toimkonnas.

FinanceEstonia liikmena tegeleme aktiivselt ka Eesti finantsteenuste keskkonna kujundamisega ja finantstehnoloogia arendamisega.

    Kiirelt kasvava ja jätkusuutliku finantssektori ehitamine