Allutatud võlakirjad

Allutatud võlakirjad

Bigbanki allutatud võlakirjade pakkumised
Tier2 23-2033
Tier2 22-2033
Tier2 22-2032
AT1 Aug 2023
AT1 Mai 2023
AT1 Märts 2023

tingimused Info allutatud võlakirjade kohta

Võlakirja tingimused
Võlakirja nimetus
EUR 8.00 BIGBANK ALLUTATUD VÕLAKIRI 23-2033
Märkimisperiood
14.11.2023 kell 10:00 kuni 24.11.2023 kell 15:30
Noteerimine
Nasdaq Tallinn, Balti võlakirjade nimekiri
ISIN kood
EE3300003706
Nimiväärtus
1 000 eurot
Emissiooni kogumaht
5 000 000 eurot
Väljalaskekuupäev
30.11.2023
Lunastuskuupäev
30.11.2033
Aastane fikseeritud intressimäär
8% (intressiarvestuse aluseks on 30 päevane kuu ja 360 päevane aasta)
Intressimaksete sagedus
Kvartaalsed, igal aastal 28. veebruaril, 30. mail, 30. augustil ja 30. novembril või sellele lähedasel kuupäeval
Prospekt
Allutatud võlakirjade tingimused
Lõplikud tingimused
Prospekti kokkuvõte
Käesolev teade on reklaam prospekti määruse (EL) 2017/1129 tähenduses ning ei ole mõeldud levitamiseks Ameerika Ühendriikides või muus riigis, kus see oleks ebaseaduslik. Enne investeerimisotsuse tegemist peaksid lugema Finantsinspektsiooni („FI“) poolt kinnitatud prospekti, selle kokkuvõtet ning võlakirjade tingimusi, et mõista täielikult Bigbank AS-i („Emitent“) allutatud tagamata võlakirjadesse investeerimisega seonduvaid riske ja hüvesid ning konsulteerima vajadusel asjatundjaga. Emitendi võlakirju pakutakse avalikult üksnes Eestis, Lätis ja Leedus. Prospekt on kättesaadav Emitendi ja FI veebilehtedel vastavalt investor.bigbank.eu/et ja www.fi.ee. Prospekti kinnitamine FI poolt ei ole käsitletav võlakirjade heakskiitmisena.

EESTI KODANIKELE Avaldus tulumaksukohustuse edasilükkamiseks

Olen tutvunud Bigbank AS Kliendiandmete töötlemise põhimõtetega ja olen teadlik isikuandmete töötlemisest Bigbank AS-s. Kontaktandmete muutumisest palun teavitage [email protected].