EUR 10.50 Bigbank subordinated bond 23-20XX

EUR 10.50 Bigbank subordinated bond 23-20XX

TERMINAI IR SĄLYGOS Informacija apie obligacijas

Obligacijų sąlygos
Obligacijų pavadinimas
EUR 10.50 Bigbank subordinated bond 23-20XX
ISIN
EE3300003151
Nominalioji vertė
100,000 EUR
Pasiūlymo apimtis
7,700,000 EUR
Išleidimo data ir palūkanų mokėjimo pradžios data
2023 kovo 15 d.
Galiojimo laikotarpis
nefiksuotas
Palūkanų norma
10,5 proc. per metus (fiksuota palūkanų norma)
Palūkanų mokėjimo dažnumas
kas ketvirtį, pirmasis mokėjimas 2023 m. birželio 15 d.
Išpirkimo ir (arba) mokėjimo pagrindas
išpirkimas nominalia verte
Terminai ir sąlygos
Rizikos veiksnių aprašymas