EUR 10.50 Bigbank subordinated bond 23-20XX

EUR 10.50 Bigbank subordinated bond 23-20XX

NOSACĪJUMI Informācija par subordinētajām obligācijām

Obligāciju nosacījumi
Obligācijas nosaukums
EUR 10.50 Bigbank subordinated bond 23-20XX
ISIN
EE3300003151
Nominālvērtība
EUR 100,000
Piedāvājuma apjoms
EUR 7,700,000
Emisijas datums un procentu sākuma datums
2023. gada 15. marts
Derīguma termiņš
nefiksēts
Procentu likme
10,5% gadā (fiksēta likme)
Procentu izmaksas biežums
reizi ceturksnī, pirmais maksājums 2023. gada 15. jūnijā
Izpirkšanas/maksājuma pamats
izpirkšana par nominālvērtību
Noteikumi un nosacījumi
Riska faktoru apraksts