Atbildīga kreditēšana

Uzskatām, ka apņemšanās ievērot ilgtspēju gan savā domāšanā, gan plānos un darbībās ir visas sabiedrības panākumu pamats.

Mūsu mērķis ir veicināt patērētāju izpratni par kredīta pakalpojumu būtību un ar aizņemšanos saistītajiem riskiem. Tas ļaus patērētājiem pieņemt apzinātus un atbildīgus lēmumus, kas pamatojas uz dažādu piedāvājumu izvērtējumu un atbilst viņu personīgajām vēlmēm un vajadzībām.

Ievērojam visus noteikumus, juridiskās un normatīvās prasības un labas prakses konvencijas, kas attiecas uz kredītu izsniegšanu, tostarp atbildīgas kreditēšanas principus. Tādējādi varam pārliecināties, ka mūsu sniegtais kredīts atbilst klienta vajadzībām.

Veidojam plaukstošu un ilgtspējīgu finanšu nozari

Atbildīga kreditēšana, informētības veicināšana par to un vispārējās finanšu izglītības uzlabošana ir mūsu darbības stūrakmens un mūsu ikdienas prioritāte. Sadarbībā ar citām vadošajām bankām, kas darbojas Igaunijā, veicinām šos mērķus, darbojoties Igaunijas Banku asociācijas Finanšu izglītības un saziņas komitejā. Kā FinanceEstonia biedrs aktīvi iesaistāmies arī Igaunijas finanšu pakalpojumu vides veidošanā un finanšu tehnoloģiju attīstībā.

    Veidojam plaukstošu un ilgtspējīgu finanšu nozari