Bigbank allutatud võlakirjad

Aitäh kõikidele investoritele!

Eelised Head põhjused Bigbanki investeerida

Kiiresti kasvav digitaalne pank
9 Euroopa riigis tegutsev 100% Eesti pank
Madal kulubaas ja efektiivsed tegevused

Tingimused Info allutatud võlakirjade kohta

Võlakirja tingimused
Võlakirja nimetus
EUR 8.00 Bigbanki allutatud võlakiri 22-2032
Noteerimine
Nasdaq Tallinn, Balti võlakirjade nimekiri
ISIN
EE3300002690
Nimiväärtus
1000,00 eurot
Emissiooni kogumaht
20 000 000 eurot
Väljalaskekuupäev
21.09.2022
Lunastuskuupäev
21.09.2032
Aastane fikseeritud intressimäär
8% (intressiarvestuse aluseks on 30 päevane kuu ja 360 päevane aasta)
Intressimaksete sagedus
Kvartaalsed. Esimese intressimakse tasume 21. märtsil 2023. aastal kahe esimese kvartali eest summas 40 eurot võlakirja kohta, seejärel jätkuvad väljamaksed summas 20 eurot võlakirja kohta kvartaalselt.
Lõplikud tingimused
Prospekti kokkuvõte
Prospekt
Käesolev teade on reklaam ja ei ole prospekt määruse (EL) 2017/1129 tähenduses ning ei ole mõeldud levitamiseks Ameerika Ühendriikides või muus riigis, kus see oleks ebaseaduslik. Enne investeerimisotsuse tegemist peaksid lugema Finantsinspektsiooni („FI“) poolt kinnitatud prospekti, selle kokkuvõtet ning võlakirjade tingimusi, et mõista täielikult Bigbank AS-i („Emitent“) allutatud tagamata võlakirjadesse investeerimisega seonduvaid riske ja hüvesid ning konsulteerima vajadusel asjatundjaga. Emitendi võlakirju pakutakse avalikult üksnes Eestis, Lätis ja Leedus. Prospekt on kättesaadav Emitendi ja FI veebilehtedel vastavalt investor.bigbank.eu/et ja www.fi.ee. Prospekti kinnitamine FI poolt ei ole käsitletav võlakirjade heakskiitmisena.

Grupi põhiandmed

Spetsialiseerunud pangana on meie eelis omada ressursse, et oma kliente paremini tundma õppida. See annab meile võimaluse olla paindlikum ja kiirem kui universaalpangad ja pakkuda klientidele personaalsemaid lahendusi.

€1 435m

Kogu vara

 
2015-2022

€193m

Omakapital

€1 123m

Laenuportfell

 
2015-2022

~123 000

Aktiivset klienti

€1 168m

Hoiused

 
2015-2022

464

Töötajat

Majandusaasta aruanded

Avaldame konsolideeritud kvartali vahearuanded ja aastaaruanded hiljemalt aruandeperioodi lõpule järgneva teise kuu viimasel tööpäeval.

KKK Korduma kippuvad küsimused

Kes saavad Bigbanki allutatud võlakirjade emissioonil osaleda?

Kus ma saan võlakirju märkida?

Kui palju maksab üks võlakiri?

Kui palju ma võlakirjadelt teenin?

Millal ja mis summades võlakirjade eest intressi makstakse?

Kui suur on Bigbanki allutatud võlakirjade avaliku pakkumise maht?

Mis saab siis, kui toimub ülemärkimine?

Kas Bigbanki allutatud võlakirjad on börsil noteeritud ja kaubeldavad?

Kas ma pean ootama 10 aastat, kuni väärtpaberite põhiosa makstakse tagasi?

Miks Bigbank pakub allutatud võlakirju?

Kui ma märgin võlakirju, siis kas mul peab olema kehtiv LEI-kood?

Kas ma saan märkida Bigbanki allutatud võlakirju investeerimiskonto või pensioni investeerimiskonto kaudu?

Kas ma pean tasuma intressimaksetelt tulumaksu?

Kus ja millal ma näen, kui palju võlakirju ma sain?

Kust ma leian lisainfot?

Sul on küsimusi, mis vajavad vastuseid?

Eesti kodanikele Avaldus tulumaksukohustuse edasilükkamiseks

Olen tutvunud Bigbank AS Kliendiandmete töötlemise põhimõtetega ja olen teadlik isikuandmete töötlemisest Bigbank AS-s. Kontaktandmete muutumisest palun teavitage [email protected]