Allutatud võlakirjade avalik pakkumine on lõppenud

Head põhjused Bigbanki investeerida

Kiiresti kasvav digitaalne pank
9 Euroopa riigis tegutsev 100% Eesti pank
Madal kulubaas ja efektiivsed tegevused

tingimused Info allutatud võlakirjade kohta

Võlakirja tingimused
Võlakirja nimetus
EUR 8.00 Bigbanki allutatud võlakiri 23-2033
Märkimisperiood
31.01.2023 10:00 kuni 10.02.2023 15:30
Noteerimine
Nasdaq Tallinn, Balti võlakirjade nimekiri
ISIN
EE3300003052
Nimiväärtus
1000,00 eurot
Emissiooni kogumaht
5 000 000 eurot (Äriühing võib seeria nimiväärtust enne Väljalaskekuupäeva suurendada kuni 15 000 000 euroni)
Väljalaskekuupäev
16.02.2023
Lunastuskuupäev
16.02.2033
Aastane fikseeritud intressimäär
8% (intressiarvestuse aluseks on 30 päevane kuu ja 360 päevane aasta)
Intressimaksete sagedus
Kvartaalsed, igal aastal 16. veebruaril, 16. mail, 16. augustil ja 16. novembril või sellele lähedasel kuupäeval
Lõplikud tingimused
Allutatud võlakirjade tingimused
Prospekt
Prospekti lisa
Prospekti kokkuvõte
Käesolev teade on reklaam ja ei ole prospekt määruse (EL) 2017/1129 tähenduses ning ei ole mõeldud levitamiseks Ameerika Ühendriikides või muus riigis, kus see oleks ebaseaduslik. Enne investeerimisotsuse tegemist peaksid lugema Finantsinspektsiooni („FI“) poolt kinnitatud prospekti, selle kokkuvõtet ning võlakirjade tingimusi, et mõista täielikult Bigbank AS-i („Emitent“) allutatud tagamata võlakirjadesse investeerimisega seonduvaid riske ja hüvesid ning konsulteerima vajadusel asjatundjaga. Emitendi võlakirju pakutakse avalikult üksnes Eestis, Lätis ja Leedus. Prospekt on kättesaadav Emitendi ja FI veebilehtedel vastavalt investor.bigbank.eu/et ja www.fi.ee. Prospekti kinnitamine FI poolt ei ole käsitletav võlakirjade heakskiitmisena.

EESTI KODANIKELE Avaldus tulumaksukohustuse edasilükkamiseks

Olen tutvunud Bigbank AS Kliendiandmete töötlemise põhimõtetega ja olen teadlik isikuandmete töötlemisest Bigbank AS-s. Kontaktandmete muutumisest palun teavitage [email protected].

Grupi põhiandmed

Grupi põhiandmed

Spetsialiseerunud pangana on meie eelis omada ressursse, et oma kliente paremini tundma õppida. See annab meile võimaluse olla paindlikum ja kiirem kui universaalpangad ja pakkuda klientidele personaalsemaid lahendusi.

€1 538m

Kogu vara

 
2015-2022

€199m

Omakapital

€1 257m

Laenuportfell

 
2015-2022

~131 000

Aktiivset klienti

€1 245m

Hoiused

 
2015-2022

464

Töötajat

Majandusaasta aruanded

Avaldame konsolideeritud kvartali vahearuanded ja aastaaruanded hiljemalt aruandeperioodi lõpule järgneva teise kuu viimasel tööpäeval.

KKK Korduma kippuvad küsimused

Miks Bigbank pakub allutatud võlakirju?

Kes saavad Bigbanki allutatud võlakirjade emissioonil osaleda?

Kus ma saan võlakirju märkida?

Kui ma märgin võlakirju, siis kas mul peab olema kehtiv LEI-kood?

Kui palju maksab üks võlakiri?

Kui palju ma võlakirjadelt teenin?

Kui suur on Bigbanki allutatud võlakirjade avaliku pakkumise maht?

Millal ja mis summades võlakirjade eest intressi makstakse?

Mis saab siis, kui toimub ülemärkimine?

Kas Bigbanki allutatud võlakirjad on börsil noteeritud ja kaubeldavad?

Kas ma pean ootama 10 aastat, kuni väärtpaberite põhiosa makstakse tagasi?

Kas ma saan märkida Bigbanki allutatud võlakirju investeerimiskonto või pensioni investeerimiskonto kaudu?

Kus ja millal ma näen, kui palju võlakirju ma sain?

Kas ma pean tasuma intressimaksetelt tulumaksu?

Kust ma leian lisainfot?

Sul on küsimusi, mis vajavad vastuseid?