Bigbanki allutatud võlakirjade avalik pakkumine

Märkimine on lõppenud

Head põhjused Bigbanki investeerida

Kiiresti kasvav digitaalne pank
9 Euroopa riigis tegutsev 100% Eesti pank
Madal kulubaas ja efektiivsed tegevused

tingimused Info allutatud võlakirjade kohta

Võlakirja tingimused
Võlakirja nimetus
EUR 8.00 BIGBANK ALLUTATUD VÕLAKIRI 23-2033
Märkimisperiood
14.11.2023 kell 10:00 kuni 24.11.2023 kell 15:30
Noteerimine
Nasdaq Tallinn, Balti võlakirjade nimekiri
ISIN kood
EE3300003706
Nimiväärtus
1 000 eurot
Emissiooni kogumaht
3 000 000 eurot, mida Bigbank võib suurendada kuni 10 000 000 euroni kuni väljalaskekuupäevani
Väljalaskekuupäev
30.11.2023
Lunastuskuupäev
30.11.2033
Aastane fikseeritud intressimäär
8% (intressiarvestuse aluseks on 30 päevane kuu ja 360 päevane aasta)
Intressimaksete sagedus
Kvartaalsed, igal aastal 28. veebruaril, 30. mail, 30. augustil ja 30. novembril või sellele lähedasel kuupäeval
Prospekt
Allutatud võlakirjade tingimused
Lõplikud tingimused
Prospekti kokkuvõte
KKK
Käesolev teade on reklaam prospekti määruse (EL) 2017/1129 tähenduses ning ei ole mõeldud levitamiseks Ameerika Ühendriikides või muus riigis, kus see oleks ebaseaduslik. Enne investeerimisotsuse tegemist peaksid lugema Finantsinspektsiooni („FI“) poolt kinnitatud prospekti, selle kokkuvõtet ning võlakirjade tingimusi, et mõista täielikult Bigbank AS-i („Emitent“) allutatud tagamata võlakirjadesse investeerimisega seonduvaid riske ja hüvesid ning konsulteerima vajadusel asjatundjaga. Emitendi võlakirju pakutakse avalikult üksnes Eestis, Lätis ja Leedus. Prospekt on kättesaadav Emitendi ja FI veebilehtedel vastavalt investor.bigbank.eu/et ja www.fi.ee. Prospekti kinnitamine FI poolt ei ole käsitletav võlakirjade heakskiitmisena.
Ajakava
14.11.2023
Märkimisperioodi algus
27.11.2023
Tulemuste väljakuulutamine
1.12.2023
Kauplemise algus
 
 
 
 
 
 
24.11.2023
Märkimisperioodi lõpp
30.11.2023
Väljalaskekuupäev
30.11.2033
Lunastustähtpäev
 
14.11.2023
Märkimisperioodi algus
 
24.11.2023
Märkimisperioodi lõpp
 
27.11.2023
Tulemuste väljakuulutamine
 
30.11.2023
Väljalaskekuupäev
 
1.12.2023
Kauplemise algus
 
30.11.2033
Lunastustähtpäev

EESTI KODANIKELE Avaldus tulumaksukohustuse edasilükkamiseks

Olen tutvunud Bigbank AS Kliendiandmete töötlemise põhimõtetega ja olen teadlik isikuandmete töötlemisest Bigbank AS-s. Kontaktandmete muutumisest palun teavitage [email protected].

Grupi põhiandmed

Grupi põhiandmed

Spetsialiseerunud pangana on meie eelis omada ressursse, et oma kliente paremini tundma õppida. See annab meile võimaluse olla paindlikum ja kiirem kui universaalpangad ja pakkuda klientidele personaalsemaid lahendusi.

€2 119m

Kogu vara

 
2016-2023

€237m

Omakapital

€1 612m

Laenuportfell

 
2016-2023

~146 000

Klientide arv

€1 783m

Hoiused

 
2016-2023

491

Töötajat

Majandusaasta aruanded

Avaldame konsolideeritud kvartali vahearuanded ja aastaaruanded hiljemalt aruandeperioodi lõpule järgneva teise kuu viimasel tööpäeval.

KKK Korduma kippuvad küsimused

Miks Bigbank pakub allutatud võlakirju?

Kes saavad Bigbanki allutatud võlakirjade emissioonil osaleda?

Kus ma saan võlakirju märkida?

Kui ma märgin võlakirju, siis kas mul peab olema kehtiv LEI-kood?

Mis on võlakirja nimiväärtus ja kui suured on intressimaksed?

Kui suur on Bigbanki allutatud võlakirjade avaliku pakkumise maht?

Mis saab siis, kui toimub ülemärkimine?

Kas Bigbanki allutatud võlakirjad on börsil noteeritud ja kaubeldavad?

Kas ma pean ootama 10 aastat, kuni väärtpaberite põhiosa makstakse tagasi?

Kas ma saan märkida Bigbanki allutatud võlakirju investeerimiskonto või pensioni investeerimiskonto kaudu?

Kus ja millal ma näen, kui palju võlakirju ma sain?

Kas ma pean tasuma intressimaksetelt tulumaksu?

Kust ma leian lisainfot?

Sul on küsimusi, mis vajavad vastuseid?