TINGIMUSED Info allutatud võlakirjade kohta

Võlakirja tingimused
Instrument
EUR 12.00 BIGBANK ALLUTATUD VÕLAKIRI 23-XXXX
ISIN
EE3300003581
Nimiväärtus
EUR 10 000
Emissiooni kogumaht
EUR 5 080 000
Emissiooni kuupäev ja intresside alguskuupäev
31.08.2023
Lõpptähtaeg
Fikseerimata
Intress
12% aastas fikseeritud intressimäär
Intressi maksmise sagedus
Kord kvartalis, esimene makse 15.12.2023
Tingimused
Riskitegurite kirjeldus

EESTI KODANIKELE Avaldus tulumaksukohustuse edasilükkamiseks

Olen tutvunud Bigbank AS Kliendiandmete töötlemise põhimõtetega ja olen teadlik isikuandmete töötlemisest Bigbank AS-s. Kontaktandmete muutumisest palun teavitage [email protected].