Allutatud võlakirjad

Allutatud võlakirjad

Subordinated bonds issued by Bigbank
Tier2 23-2033
Tier2 22-2033
Tier2 22-2032
AT1 Aug 2023
AT1 Mai 2023
AT1 Märts 2023

TINGIMUSED Info allutatud võlakirjade kohta

Võlakirja tingimused
Instrument
EUR 12.00 BIGBANK ALLUTATUD VÕLAKIRI 23-XXXX
ISIN
EE3300003284
Nimiväärtus
EUR 10 000
Emissiooni kogumaht
EUR 3 390 000
Emissiooni kuupäev ja intresside alguskuupäev
31.05.2023
Lõpptähtaeg
Fikseerimata
Intress
12% aastas fikseeritud intressimäär
Intressi maksmise sagedus
Kord kvartalis, esimene makse 31.08.2023
Tingimused
Riskitegurite kirjeldus

EESTI KODANIKELE Avaldus tulumaksukohustuse edasilükkamiseks

Olen tutvunud Bigbank AS Kliendiandmete töötlemise põhimõtetega ja olen teadlik isikuandmete töötlemisest Bigbank AS-s. Kontaktandmete muutumisest palun teavitage [email protected].