Allutatud võlakirjad

Allutatud võlakirjad

Subordinated bonds issued by Bigbank
Tier2 23-2033
Tier2 22-2033
Tier2 22-2032
AT1 Aug 2023
AT1 Mai 2023
AT1 Märts 2023

TINGIMUSED Info allutatud võlakirjade kohta

Võlakirja tingimused
Võlakirja nimetus
EUR 8.00 BIGBANK ALLUTATUD VÕLAKIRI 22-2033
Märkimisperiood
31.01.2023 kell 10:00 – 10.02.2023 kell 15:30
Noteerimine
Nasdaq Tallinn, Balti võlakirjade nimekiri
ISIN
EE3300003052
Nimiväärtus
EUR 1 000
Emissiooni kogumaht
EUR 15 000 000
Emissiooni kuupäev ja intresside alguskuupäev
16.02.2023
Lõpptähtaeg
16.02.2033
Aastane intressimäär (fikseeritud)
8% (30/360)
Intressi maksmise sagedus
Kord kvartalis, igal aastal umbes 16. veebruaril, 16. mail, 16. augustil ja 16. novembril
Lõplikud tingimused
Allutatud võlakirjade tingimused
Prospekt
Prospekti lisa nr. 1
Prospekti kokkuvõte
Käesolev teade on reklaam prospekti määruse (EL) 2017/1129 tähenduses ning ei ole mõeldud levitamiseks Ameerika Ühendriikides või muus riigis, kus see oleks ebaseaduslik. Enne investeerimisotsuse tegemist peaksid lugema Finantsinspektsiooni („FI“) poolt kinnitatud prospekti, selle kokkuvõtet ning võlakirjade tingimusi, et mõista täielikult Bigbank AS-i („Emitent“) allutatud tagamata võlakirjadesse investeerimisega seonduvaid riske ja hüvesid ning konsulteerima vajadusel asjatundjaga. Emitendi võlakirju pakutakse avalikult üksnes Eestis, Lätis ja Leedus. Prospekt on kättesaadav Emitendi ja FI veebilehtedel vastavalt investor.bigbank.eu/et ja www.fi.ee. Prospekti kinnitamine FI poolt ei ole käsitletav võlakirjade heakskiitmisena.

EESTI KODANIKELE Avaldus tulumaksukohustuse edasilükkamiseks

Olen tutvunud Bigbank AS Kliendiandmete töötlemise põhimõtetega ja olen teadlik isikuandmete töötlemisest Bigbank AS-s. Kontaktandmete muutumisest palun teavitage [email protected].