TERMINAI IR SĄLYGOS Informacija apie obligacijas

Obligacijų sąlygos
Obligacijų pavadinimas
EUR 10.50 BIGBANK SUBORDINATED BONDS 23-20XX
ISIN
EE3300003151
Nominali vertė
100 000 EUR
Pasiūlymo apimtis
7 700 000 EUR
Išleidimo data ir palūkanų mokėjimo pradžios data
2023 kovo 15 d.
Galiojimo laikotarpis
nefiksuotas
Palūkanos
10,5 % per metus (fiksuota palūkanų norma)
Palūkanų mokėjimo periodiškumas
kas ketvirtį, pirmasis mokėjimas 2023 m. birželio 15 d.
Terminai ir sąlygos
Rizikos veiksnių aprašymas