EUR 8.00 Bigbank subordinated bond 22-2032

EUR 8.00 Bigbank subordinated bond 22-2032

Viešo siūlymo laikotarpis baigėsi

Rezultatai

SĄLYGOS Informacija apie Bigbank subordinuotas obligacijas

Obligacijų sąlygos
Obligacijų pavadinimas
EUR 8.00 Bigbank subordinated bond 22-2032
Biržos prekybos sąrašas
Nasdaq Tallinn, Baltijos šalių obligacijos
ISIN
EE3300002690
Nominalas
EUR 1000.00
Emisijos apimtis
EUR 20,000,000
Atsiskaitymo data
2022.09.21
Obligacijų terminas
2032.09.21
Metinė palūkanų norma (fiksuota)
8% (30/360)
Palūkanų mokėjimo dažnis
kas ketvirtį, pirmas mokėjimas 2023.03.21
Galutinės sąlygos
Prospekto santrauka
Prospektas
Šis pranešimas yra reklama pagal Prospekto reglamentą (ES) 2017/1129 ir neskirtas platinti Jungtinėse Amerikos Valstijose ar bet kurioje kitoje valstybėje, kur tai būtų neteisėta. Prieš priimdami sprendimą dėl investavimo, turėtumėte perskaityti Estijos finansų priežiūros institucijos (toliau – EFSI) patvirtintą prospektą, jo santrauką ir obligacijų sąlygas, kad galėtumėte visiškai suprasti galimą riziką ir naudą, susijusią su sprendimu investuoti į Bigbank AS (toliau – Emitentas) neužtikrintas subordinuotas obligacijas, ir prireikus pasikonsultuoti su ekspertu. Emitento akcijos viešai siūlomos tik Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Su prospektu galima susipažinti emitento svetainėje adresu investor.bigbank.eu/lt ir EFSI svetainėje adresu www.fi.ee. Prospekto patvirtinimas EFSI neturėtų būti suprantamas kaip obligacijų patvirtinimas.