SĄLYGOS Informacija apie „Bigbank“ subordinuotas obligacijas

Obligacijų sąlygos
Obligacijų pavadinimas
EUR 8.00 BIGBANK SUBORDINATED BONDS 22-2032
Biržos prekybos sąrašas
Nasdaq Tallinn, Baltijos šalių obligacijos
ISIN
EE3300002690
Nominali vertė
1000 EUR
Emisijos apimtis
20 000 000 EUR
Atsiskaitymo data
2022 rugsėjo 21 d.
Obligacijų terminas
2032 rugsėjo 21 d.
Metinė palūkanų norma (fiksuota)
8 % (30/360)
Palūkanų mokėjimo periodiškumas
kas ketvirtį, pirmas mokėjimas 2023 kovo 21 d.
Galutinės sąlygos
Prospekto santrauka
Prospektas
Šis pranešimas yra reklama pagal Prospekto reglamentą (ES) 2017/1129 ir neskirtas platinti Jungtinėse Amerikos Valstijose ar bet kurioje kitoje valstybėje, kur tai būtų neteisėta. Prieš priimdami sprendimą dėl investavimo, turėtumėte perskaityti Estijos finansų priežiūros institucijos (toliau – EFSI) patvirtintą prospektą, jo santrauką ir obligacijų sąlygas, kad galėtumėte visiškai suprasti galimą riziką ir naudą, susijusią su sprendimu investuoti į „Bigbank“ AS (toliau – Emitentas) neužtikrintas subordinuotas obligacijas, ir prireikus pasikonsultuoti su ekspertu. Emitento akcijos viešai siūlomos tik Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Su prospektu galima susipažinti emitento svetainėje adresu investor.bigbank.eu/lt ir EFSI svetainėje adresu www.fi.ee. Prospekto patvirtinimas EFSI neturėtų būti suprantamas kaip obligacijų patvirtinimas.