Subordinēto obligāciju publiskais piedāvājums

Gada procentu likme 8%
Pieteikšanās periods 06.09.2022. - 16.09.2022.

Pieteikšanās periods ir beizies

Ieguvumi Iemesli ieguldīt Bigbank

Strauji augoša, pilnībā digitāla banka
100% Igaunijas banka, kas darbojas deviņās Eiropas valstīs
Zema izmaksu likme un efektīva darbība

NOSACĪJUMI Informācija par subordinētajām obligācijām

Obligāciju nosacījumi
Obligācijas nosaukums
EUR 8.00 Bigbank subordinētās obligācijas 22-2032
Saraksts
Nasdaq Tallinn, Baltijas regulētais tirgus
ISIN
EE3300002690
Nominālvērtība
EUR 1000.00
Piedāvājuma apjoms
EUR 20,000,000
Norēķinu datums
21.09.2022
Atmaksas termiņš
21.09.2032
Gada procentu likme (fiksēta)
8% (30/360)
Procentu izmaksas biežums
Reizi ceturksnī, pirmais maksājums 21.03.2023.
Galīgie noteikumi
Prospekta kopsavilkums
Prospekts
Šis paziņojums ir reklāma Prospekta regulas (ES) 2017/1129 izpratnē un nav prospekts vai vērtspapīru pārdošanas piedāvājums Amerikas Savienotajās Valstīs vai jebkurā citā jurisdikcijā, kurā tas būtu prettiesiski. Pirms pieņemt lēmumu par ieguldījumu, ieguldītājiem vajadzētu izlasīt Igaunijas Finanšu uzraudzības iestādes (turpmāk – “IFUI”) apstiprināto prospektu, tā kopsavilkumu un vērtspapīru vispārīgos noteikumus, lai pilnībā izprastu iespējamos riskus un ieguvumus, kas saistīti ar lēmumu ieguldīt Bigbank AS (turpmāk – “Emitents”) nenodrošinātajās subordinētajās obligācijās un nepieciešamības gadījumā konsultēties ar ekspertu. Emitenta obligācijas tiek publiski piedāvātas vienīgi Igaunijā, Latvijā un Lietuvā. Prospekts ir pieejams attiecīgi Emitenta tīmekļvietnē investor.bigbank.eu/lv un IFUI tīmekļvietnē www.fi.ee. IFUI prospekta apstiprinājums nav jāsaprot kā vērtspapīru atzīšanas apliecinājums.

Bankas galvenie rādītāji

Bankas galvenie rādītāji

Tas, ka Bigbank ir specializēta banka, nozīmē, ka tai ir resursi, lai labāk iepazītu klientus un personīgāk risinātu viņu vajadzības. Tas ļauj mums būt ātrākai un elastīgākai nekā universālajām bankām, neapdraudot izsniegto aizdevumu kvalitāti.

€1,435m

Aktīvi kopā

 
2015-2022

€193m

Pašu kapitāls

€1,123m

Aizdevuma portfelis

 
2015-2022

~123 000

Aktīvo klientu skaits

€1,169m

Noguldījumi

 
2015-2022

464

Darbinieki

Finanšu pārskati

Tas, ka Bigbank ir specializēta banka, nozīmē, ka tai ir resursi, lai labāk iepazītu klientus un personīgāk risinātu viņu vajadzības. Tas ļauj Bigbank būt ātrākai un elastīgākai nekā universālajām bankām, neapdraudot izsniegto aizdevumu kvalitāti. Novērtējot klientu maksātspēju, Bigbank piemēro tādus pašus principus kā universālās bankas un katru reizi pirms aizdevuma izsniegšanas veic kredīta analīzi.

BUJ Biežāk uzdotie jautājumi par ieguldījumiem

Kāpēc Bigbank piedāvā subordinētās obligācijas?

Kas var piedalīties Bigbank subordinēto obligāciju emisijā?

Kur var pieteikties uz Bigbank obligācijām?

Ja es piesakos Bigbank obligācijām, vai man ir jābūt derīgam juridiskās personas identifikatoram jeb LEI (Legal Entity Identifier) kodam?

Kāda ir obligāciju nominālvērtība?

Kādi ir procentu maksājumi?

Kad tiek veikti procentu maksājumi un kādā apmērā?

Kāds ir piedāvājuma apjoms?

Kas notiek, ja parakstītāju ir vairāk nekā piedāvāto obligāciju?

Vai Bigbank subordinētās obligācijas ir kotētas biržā un vai tās var tirgot?

Vai ir jāgaida 10 gadi, lai obligācijas pamatsummas vērtība tiktu atmaksāta?

Vai par procentu maksājumiem ir jāmaksā ienākuma nodoklis?

Kur un kad varēs redzēt, cik obligāciju esmu saņēmis?

Kur var atrast vairāk informācijas?

Kā varam palīdzēt?