Subordinēto obligāciju publiskais piedāvājums ir beidzies

IEGUVUMI Iemesli ieguldīt Bigbank

Strauji augoša, pilnībā digitāla banka
100% Igaunijas banka, kas darbojas deviņās Eiropas valstīs
Zema izmaksu likme un efektīva darbība

NOSACĪJUMI Informācija par subordinētajām obligācijām

Obligāciju nosacījumi
Obligācijas nosaukums
EUR 8.00 Bigbank subordinētās obligācijas 23-2033
Pieteikšanās periods
2023. gada 31. janvāris no plkst. 10:00 līdz 2023. gada 10. februārim plkst. 15:30
Saraksts
Nasdaq Tallinn, Baltijas regulētais tirgus
ISIN
EE3300003052
Nominālvērtība
EUR 1,000.00
Piedāvājuma apjoms
EUR 5,000,000 (var tikt palielināts līdz EUR 15,000,000)
Emisijas datums un procentu sākuma datums
16.02.2023
Atmaksas termiņš
16.02.2033
Gada procentu likme (fiksēta)
8% (30/360)
Procentu izmaksas biežums
Reizi ceturksnī, katru gadu 16. februārī, 16. maijā, 16. augustā un 16. novembrī
Galīgie noteikumi
Subordinēto obligāciju noteikumi un nosacījumi
Prospekts
Prospekta pielikums Nr. 1
Prospekta kopsavilkums
Šis paziņojums ir reklāma Prospekta regulas (ES) 2017/1129 izpratnē un nav prospekts vai vērtspapīru pārdošanas piedāvājums Amerikas Savienotajās Valstīs vai jebkurā citā jurisdikcijā, kurā tas būtu prettiesiski. Pirms pieņemt lēmumu par ieguldījumu, ieguldītājiem vajadzētu izlasīt Igaunijas Finanšu uzraudzības iestādes (turpmāk – “IFUI”) apstiprināto prospektu, tā kopsavilkumu un vērtspapīru vispārīgos noteikumus, lai pilnībā izprastu iespējamos riskus un ieguvumus, kas saistīti ar lēmumu ieguldīt Bigbank AS (turpmāk – “Emitents”) nenodrošinātajās subordinētajās obligācijās un nepieciešamības gadījumā konsultēties ar ekspertu. Emitenta obligācijas tiek publiski piedāvātas vienīgi Igaunijā, Latvijā un Lietuvā. Prospekts ir pieejams attiecīgi Emitenta tīmekļvietnē investor.bigbank.eu/lv un IFUI tīmekļvietnē www.fi.ee. IFUI prospekta apstiprinājums nav jāsaprot kā vērtspapīru atzīšanas apliecinājums.

Bankas galvenie rādītāji

Bankas galvenie rādītāji

Tas, ka Bigbank ir specializēta banka, nozīmē, ka tai ir resursi, lai labāk iepazītu klientus un personīgāk risinātu viņu vajadzības. Tas ļauj mums būt ātrākai un elastīgākai nekā universālajām bankām, neapdraudot izsniegto aizdevumu kvalitāti.

€1,646m

Aktīvi kopā

 
2016-2022

€213m

Pašu kapitāls

€1,356m

Aizdevuma portfelis

 
2016-2022

~133 000

Aktīvo klientu skaits

€1,368m

Noguldījumi

 
2016-2022

485

Darbinieki

Finanšu pārskati

Tas, ka Bigbank ir specializēta banka, nozīmē, ka tai ir resursi, lai labāk iepazītu klientus un personīgāk risinātu viņu vajadzības. Tas ļauj Bigbank būt ātrākai un elastīgākai nekā universālajām bankām, neapdraudot izsniegto aizdevumu kvalitāti. Novērtējot klientu maksātspēju, Bigbank piemēro tādus pašus principus kā universālās bankas un katru reizi pirms aizdevuma izsniegšanas veic kredīta analīzi.

BUJ Biežāk uzdotie jautājumi par ieguldījumiem

Kāpēc Bigbank piedāvā subordinētās obligācijas?

Kas var piedalīties Bigbank subordinēto obligāciju emisijā?

Kur var pieteikties uz Bigbank obligācijām?

Ja es piesakos Bigbank obligācijām, vai man ir jābūt derīgam juridiskās personas identifikatoram jeb LEI (Legal Entity Identifier) kodam?

Kāda ir obligāciju nominālvērtība un kādi ir procentu maksājumi?

Kāds ir piedāvājuma apjoms?

Kas notiek, ja pieteikumu ir vairāk nekā piedāvāto obligāciju?

Vai Bigbank subordinētās obligācijas ir kotētas biržā un vai tās var tirgot?

Vai ir jāgaida 10 gadi, lai obligācijas pamatsummas vērtība tiktu atmaksāta?

Vai par procentu maksājumiem ir jāmaksā ienākuma nodoklis?

Kur un kad varēs redzēt, cik obligāciju esmu saņēmis?

Kur var atrast vairāk informācijas?

Kā varam palīdzēt?