Finanšu pārskati

Finanšu pārskati

Šeit ir pieejama visa nepieciešamā informācija par jaunākajiem Bigbank AS pārskatiem.

Kredītreitings

Reitingu aģentūra Moody’s Investors Service ir veikusi Bigbank novērtējumu un piešķīrusi bankai Baa3 ilgtermiņa un Prime-3 īstermiņa ārvalstu un vietējās valūtas banku noguldījumu reitingus.

Reitingi, kurus Moody’s ir piešķīrusi Bigbank:

  • darījuma partnera ilgtermiņa un īstermiņa riska novērtējums Baa1(cr) un P-2(cr);
  • darījuma partnera ilgtermiņa un īstermiņa riska reitingi (CRR) Baa1 un P-2;
  • ilgtermiņa ārvalstu un vietējās valūtas banku noguldījumu reitingi Baa3;
  • īstermiņa ārvalstu un vietējās valūtas banku noguldījumu reitingi P-3;
  • pielāgots pamata kredītspējas novērtējums ba1;
  • pamata kredītspējas novērtējums ba1.

Moody's piešķir Bigbank AS ilgtermiņa noguldījumu reitingu Baa3

Finanšu pārskati

Konsolidētos ceturkšņa starpposma pārskatus un gada pārskatus Bigbank publicē otrā mēneša pēdējā darba dienā pēc pārskata perioda beigām.

Bankas galvenie rādītāji

Tas, ka Bigbank ir specializēta banka, nozīmē, ka tai ir resursi, lai labāk iepazītu klientus un personīgāk risinātu viņu vajadzības. Tas ļauj mums būt ātrākai un elastīgākai nekā universālajām bankām, neapdraudot izsniegto aizdevumu kvalitāti.

€2,291m

Aktīvi kopā

 
2017-2023

€248m

Pašu kapitāls

€1,679m

Aizdevuma portfelis

 
2017-2023

~151 000

Aktīvo klientu skaits

€1,937m

Noguldījumi

 
2017-2023

494

Darbinieki

Investoru vebinārs
Šeit būs iespēja iepazīties ar Bigbank AS subordinēto obligāciju piedāvājumu, izmantojot vebināra video.
2023
2022