Subordinētās obligācijas

Subordinētās obligācijas

Bigbank emitētās subordinētās obligācijas
Tier2 23-2033
Tier2 22-2033
Tier2 22-2032
AT1 Aug 2023
AT1 May 2023
AT1 Mar 2023

NOSACĪJUMI Informācija par subordinētajām obligācijām

Obligāciju nosacījumi
Obligāciju nosaukums
EUR 8.00 BIGBANK SUBORDINATED BOND 23-2033
Pieteikšanās periods
No 10:00 (pēc Tallinas laika) 2023. gada 14. novembrī līdz 15:30 (pēc Tallinas laika) 2023. gada 24. novembrī
Piedāvājuma jurisdikcijas
Latvijas Republikas, Igaunijas Republikas, Lietuvas Republikas
Saraksts
Nasdaq Tallinas birža
ISIN kods
EE3300003706
Nominālvērtība
EUR 1,000
Piedāvājuma apjoms
5 000 000
Emisijas datums un procentu aprēķina sākuma datums
30.11.2023.
Derīguma termiņš
30.11.2033.
Gada procentu likme (fiksēta)
8.00% gadā (30/360)
Procentu izmaksas biežums
Reizi ceturksnī, katru gadu 28. februārī, 30. maijā, 30. augustā un 30. novembrī
Prospekts
Noteikumi un nosacījumi
Galīgie noteikumi
Prospekta kopsavilkums
Šis paziņojums ir vērtspapīru reklāma Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes 2017.gada 14.jūnija regulas Nr. 2017/1129/ES izpratnē. Pirms lēmuma pieņemšanas par ieguldījuma veikšanu, lūdzam iepazīties ar Prospektu un Prospekta kopsavilkumu un, ja nepieciešams, konsultēties ar ekspertu. Katram investoram lēmums par ieguldījumiem jāpieņem, pamatojoties tikai uz Prospektā un Prospekta kopsavilkumā iekļauto informāciju. Prospekta apstiprinājums, ko sniegusi finanšu uzraudzības iestāde, nav uzskatāms par Bigbank AS (turpmāk – Emitents) nenodrošināto subordinēto obligāciju ieteikumu. Prospekts ir pieejams attiecīgi Emitenta tīmekļvietnē investor.bigbank.eu/lv un IFUI tīmekļvietnē www.fi.ee. Šajā paziņojumā iekļauto informāciju nav paredzēts publicēt, izplatīt vai pārsūtīt pilnībā vai daļēji, tieši vai netieši, Amerikas Savienotajās Valstīs, Kanādā, Honkongā, Japānā, Singapūrā, Dienvidāfrikā vai jebkurā citā valstī vai apstākļos, kad tāda publicēšana, izplatīšana vai pārsūtīšana būtu nelikumīga. Emitents nenodrošinātās subordinētās obligācijas tiks publiski piedāvātas tikai Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, un subordinēto obligāciju pārdošana vai piedāvājums nenotiks nevienā jurisdikcijā, kur šāds piedāvājums, uzaicinājums vai pārdošana būtu nelikumīga bez likuma izņēmuma vai atbilstības.