Subordinētās obligācijas

Subordinētās obligācijas

Bigbank emitētās subordinētās obligācijas
Tier2 23-2033
Tier2 22-2033
Tier2 22-2032
AT1 Aug 2023
AT1 May 2023
AT1 Mar 2023

NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI Informācija par obligāciju

Obligāciju nosacījumi
Obligācijas nosaukums
EUR 12.00 BIGBANK SUBORDINATED BONDS 23-XXXX
ISIN
EE3300003284
Nominālvērtība
EUR 10,000
Izdošanas apjoms
EUR 3,390,000
Emisijas datums un procentu likšanas sākuma datums
2023. gada 31. maijs
Derīguma termiņš
Nefiksēts
Likme
12% gadā fiksētā likme
Procentu maksāšanas biežums
Reizi ceturksnī, pirmais maksājums 2023. gada 31. augustā
Izpirkšanas/maksājuma pamats
Izpirkšana par nominālvērtību
Noteikumi un nosacījumi
Riska faktoru apraksts