Subordinētās obligācijas

Subordinētās obligācijas

Bigbank emitētās subordinētās obligācijas
Tier2 23-2033
Tier2 22-2033
Tier2 22-2032
AT1 Aug 2023
AT1 May 2023
AT1 Mar 2023

Nosacījumi Informācija par subordinētajām obligācijām

Obligāciju nosacījumi
Obligācijas nosaukums
EUR 8.00 BIGBANK SUBORDINATED BOND 22-2033
Abonēšanas periods
2023. gada 31. janvārī plkst. 10:00 līdz 2023. gada 10. februārim plkst. 15:30
Uzskaitījums
Nasdaq Tallinn, Baltijas obligāciju saraksts
ISIN
EE3300003052
Denominācija
EUR 1,000
Izdošanas apjoms
EUR 15,000,000
Emisijas datums un procentu likšanas sākuma datums
2023. gada 16. februāris
Derīguma termiņš
2033. gada 16. februāris
Gada procentu likme (fiksēta)
8% (30/360)
Procentu maksāšanas biežums
Reizi ceturksnī, katru gadu aptuveni 16. februārī, 16. maijā, 16. augustā un 16. novembrī
Galīgie noteikumi
Subordinēto obligāciju noteikumi un nosacījumi
Prospekts
Prospekta pielikums Nr. 1
Prospekta kopsavilkums
Šis paziņojums ir reklāma Prospekta regulas (ES) 2017/1129 izpratnē un nav prospekts vai vērtspapīru pārdošanas piedāvājums Amerikas Savienotajās Valstīs vai jebkurā citā jurisdikcijā, kurā tas būtu prettiesiski. Pirms pieņemt lēmumu par ieguldījumu, ieguldītājiem vajadzētu izlasīt Igaunijas Finanšu uzraudzības iestādes (turpmāk – “IFUI”) apstiprināto prospektu, tā kopsavilkumu un vērtspapīru vispārīgos noteikumus, lai pilnībā izprastu iespējamos riskus un ieguvumus, kas saistīti ar lēmumu ieguldīt Bigbank AS (turpmāk – “Emitents”) nenodrošinātajās subordinētajās obligācijās un nepieciešamības gadījumā konsultēties ar ekspertu. Emitenta obligācijas tiek publiski piedāvātas vienīgi Igaunijā, Latvijā un Lietuvā. Prospekts ir pieejams attiecīgi Emitenta tīmekļvietnē investor.bigbank.eu/lv un IFUI tīmekļvietnē www.fi.ee. IFUI prospekta apstiprinājums nav jāsaprot kā vērtspapīru atzīšanas apliecinājums.