Subordinēto obligāciju publiskais piedāvājums

Pieteikšanās ir beigusies

IEGUVUMI Iemesli ieguldīt Bigbank

Strauji augoša, pilnībā digitāla banka
100% Igaunijas banka, kas darbojas deviņās Eiropas valstīs
Zema izmaksu likme un efektīva darbība

NOSACĪJUMI Informācija par subordinētajām obligācijām

Obligāciju nosacījumi
Obligāciju nosaukums
EUR 8.00 BIGBANK ALLUTATUD VÕLAKIRI 23-2033
Pieteikšanās periods
No 10:00 (pēc Tallinas laika) 2023. gada 14. novembrī līdz 15:30 (pēc Tallinas laika) 2023. gada 24. novembrī
Piedāvājuma jurisdikcijas
Latvijas Republikas, Igaunijas Republikas, Lietuvas Republikas
Saraksts
Nasdaq Tallinas birža
ISIN kods
EE3300003706
Nominālvērtība
EUR 1,000
Piedāvājuma apjoms
3 000 000 eiro, ko Bigbank, līdz Emisijas datumam, var palielināt līdz 10 000 000 eiro apjomam
Emisijas datums un procentu aprēķina sākuma datums
30.11.2023.
Derīguma termiņš
30.11.2033.
Gada procentu likme (fiksēta)
8.00% gadā (30/360)
Procentu izmaksas biežums
Reizi ceturksnī, katru gadu 28. februārī, 30. maijā, 30. augustā un 30. novembrī
Prospekts
Noteikumi un nosacījumi
Galīgie noteikumi
Prospekta kopsavilkums
Biežāk uzdotie jautājumi
Šis paziņojums ir vērtspapīru reklāma Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes 2017.gada 14.jūnija regulas Nr. 2017/1129/ES izpratnē. Pirms lēmuma pieņemšanas par ieguldījuma veikšanu, lūdzam iepazīties ar Prospektu un Prospekta kopsavilkumu un, ja nepieciešams, konsultēties ar ekspertu. Katram investoram lēmums par ieguldījumiem jāpieņem, pamatojoties tikai uz Prospektā un Prospekta kopsavilkumā iekļauto informāciju. Prospekta apstiprinājums, ko sniegusi finanšu uzraudzības iestāde, nav uzskatāms par Bigbank AS (turpmāk – Emitents) nenodrošināto subordinēto obligāciju ieteikumu. Prospekts ir pieejams attiecīgi Emitenta tīmekļvietnē investor.bigbank.eu/lv un IFUI tīmekļvietnē www.fi.ee. Šajā paziņojumā iekļauto informāciju nav paredzēts publicēt, izplatīt vai pārsūtīt pilnībā vai daļēji, tieši vai netieši, Amerikas Savienotajās Valstīs, Kanādā, Honkongā, Japānā, Singapūrā, Dienvidāfrikā vai jebkurā citā valstī vai apstākļos, kad tāda publicēšana, izplatīšana vai pārsūtīšana būtu nelikumīga. Emitents nenodrošinātās subordinētās obligācijas tiks publiski piedāvātas tikai Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, un subordinēto obligāciju pārdošana vai piedāvājums nenotiks nevienā jurisdikcijā, kur šāds piedāvājums, uzaicinājums vai pārdošana būtu nelikumīga bez likuma izņēmuma vai atbilstības.
Grafiks
14/11/2023
Pieteikšanās perioda sākums
27/11/2023
Rezultātu paziņošana
01/12/2023
Tirdzniecības sākums
 
 
 
 
 
 
24/11/2023
Pieteikšanās perioda beigas
30/11/2023
Norēķinu datums
30/11/2033
Izpirkšanas datums
 
14/11/2023
Pieteikšanās perioda sākums
 
24/11/2023
Pieteikšanās perioda beigas
 
27/11/2023
Rezultātu paziņošana
 
30/11/2023
Norēķinu datums
 
01/12/2023
Tirdzniecības sākums
 
30/11/2033
Izpirkšanas datums

Bankas galvenie rādītāji

Bankas galvenie rādītāji

Tas, ka Bigbank ir specializēta banka, nozīmē, ka tai ir resursi, lai labāk iepazītu klientus un personīgāk risinātu viņu vajadzības. Tas ļauj mums būt ātrākai un elastīgākai nekā universālajām bankām, neapdraudot izsniegto aizdevumu kvalitāti.

€2,119m

Aktīvi kopā

 
2016-2023

€237m

Pašu kapitāls

€1,612m

Aizdevuma portfelis

 
2016-2023

~146 000

Aktīvo klientu skaits

€1,783m

Noguldījumi

 
2016-2023

491

Darbinieki

Finanšu pārskati

Tas, ka Bigbank ir specializēta banka, nozīmē, ka tai ir resursi, lai labāk iepazītu klientus un personīgāk risinātu viņu vajadzības. Tas ļauj Bigbank būt ātrākai un elastīgākai nekā universālajām bankām, neapdraudot izsniegto aizdevumu kvalitāti. Novērtējot klientu maksātspēju, Bigbank piemēro tādus pašus principus kā universālās bankas un katru reizi pirms aizdevuma izsniegšanas veic kredīta analīzi.

BUJ Biežāk uzdotie jautājumi par ieguldījumiem

Kāpēc Bigbank piedāvā subordinētās obligācijas?

Kas var piedalīties Bigbank subordinēto obligāciju emisijā?

Kur var pieteikties uz Bigbank obligācijām?

Ja es piesakos Bigbank obligācijām, vai man ir jābūt derīgam juridiskās personas identifikatoram jeb LEI (Legal Entity Identifier) kodam?

Kāda ir obligāciju nominālvērtība un kādi ir procentu maksājumi?

Kāds ir piedāvājuma apjoms?

Kas notiek, ja pieteikumu ir vairāk nekā piedāvāto obligāciju?

Vai Bigbank subordinētās obligācijas ir kotētas biržā un vai tās var tirgot?

Vai ir jāgaida 10 gadi, lai obligācijas pamatsummas vērtība tiktu atmaksāta?

Vai par procentu maksājumiem ir jāmaksā ienākuma nodoklis?

Kur un kad varēs redzēt, cik obligāciju esmu saņēmis?

Kur var atrast vairāk informācijas?

Kā varam palīdzēt?