NOSACĪJUMI Informācija par subordinētajām obligācijām

Obligāciju nosacījumi
Obligācijas nosaukums
EUR8.00 BIGBANK SUBORDINATED BONDS 22-2032
Saraksts
Nasdaq Tallinn, Baltijas regulētais tirgus
ISIN
EE3300002690
Nominālvērtība
EUR 1,000
Piedāvājuma apjoms
EUR 20,000,000
Norēķinu datums
21.09.2022
Atmaksas termiņš
21.09.2032
Gada procentu likme (fiksēta)
8% (30/360)
Procentu izmaksas biežums
Reizi ceturksnī, pirmais maksājums 21.03.2023.
Galīgie noteikumi
Prospekta kopsavilkums
Prospekts
Šis paziņojums ir reklāma Prospekta regulas (ES) 2017/1129 izpratnē un nav prospekts vai vērtspapīru pārdošanas piedāvājums Amerikas Savienotajās Valstīs vai jebkurā citā jurisdikcijā, kurā tas būtu prettiesiski. Pirms pieņemt lēmumu par ieguldījumu, ieguldītājiem vajadzētu izlasīt Igaunijas Finanšu uzraudzības iestādes (turpmāk – “IFUI”) apstiprināto prospektu, tā kopsavilkumu un vērtspapīru vispārīgos noteikumus, lai pilnībā izprastu iespējamos riskus un ieguvumus, kas saistīti ar lēmumu ieguldīt Bigbank AS (turpmāk – “Emitents”) nenodrošinātajās subordinētajās obligācijās un nepieciešamības gadījumā konsultēties ar ekspertu. Emitenta obligācijas tiek publiski piedāvātas vienīgi Igaunijā, Latvijā un Lietuvā. Prospekts ir pieejams attiecīgi Emitenta tīmekļvietnē investor.bigbank.eu/lv un IFUI tīmekļvietnē www.fi.ee. IFUI prospekta apstiprinājums nav jāsaprot kā vērtspapīru atzīšanas apliecinājums.